ANUNȚ DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE INCHIRIERE UTILAJ CU OPERATOR

ANUNȚ DE PARTICIPARE Atribuire contract de lucrări privind „Extindere rețea iluminat public stradal Poet Ovidiu”, oraș Ovidiu

Diversificarea activitatilor de agrement in orasul Ovidiu

anunt ach directa publicitate POPAM

ANUNȚ DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACT LUCRĂRI PRIVIND REALIZARE „REȚEA DE
ILUMINAT PUBLIC, STRADA ACADEMIEI, ORAȘ OVIDIU”

Anunt achizitie directa (cumparare directa) Servicii de întocmire a cererii de finanțare pentru componenta POPAM , măsura 2.1, proiectul ”Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu”
smis 156440

anunt AD servicii realizare CRF Popam

Anunt achizitie directa (cumparare directa) servicii de elaborare a documentației tehnico- economice faza -Proiect tehnic și
servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Extindere
rețea de canalizare menajeră in orașul Ovidiu, județul Constanta”

anunt ad PT DDE Asis_teh canalizare

ANUNȚ DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACT LUCRARI DE REABILITARE SALA DE SPORT – ORAS OVIDIU

ANUNȚ DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACT LUCRĂRI DE REPARAȚII ALEEA AMURGULUI ,ORAȘUL OVIDIU

Anunt achizitie directa (cumparare directa) Servicii de consultanta de management de proiect pentru investiția ”Extindere
rețea de canalizare menajeră in orașul Ovidiu, județul Constanta”

anunt ad management canalizare

ANUNȚ DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACT LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE PARCARE STR.POET OVIDIU, ORAȘ OVIDIU

INVITAŢIE DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE PRINTARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE atribuire contract Servicii de organizare Târg de Crăciun 2022, în orașul Ovidiu

ANUNȚ DE PARTICIPARE ATRIBUIRE CONTRACT LUCRĂRI DE REPARAȚII – STRADA POET OVIDIU ȘI ALEEA PESCARILOR DIN ORAȘUL OVIDIU

ANUNȚ DE PARTICIPAREATRIBUIRE CONTRACT LUCRĂRI DE REPARAȚII CANALIZARE – STR. POETOVIDIU DIN ORAȘUL OVIDIU

ANUNȚ DE PARTICIPARE atribuire contract lucrări de „ amenajare spații verzi prin plantare și întreținere, arbori ornamentali în orașul Ovidiu”

Anunt Lucrări de „Reamenajare și modernizare arhitecturală și peisagistică a parcului din zona Grădiniței Licurici în orașul Ovidiu
Anunt Lucrări de „Reamenajare și modernizare arhitecturală și peisagistică a parcului din zona liceului tehnologic Ion Podaru în orașul Ovidiu
ANUNT LUCRARI AMENAJARE ALEE ACCES ȘI PARCARE AUTO PUBLICĂ
ANUNT – achizitie LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI CU ILUMINATUL PUBLIC PE RAZA ORAȘULUI OVIDIU
Anunt achizitie   Servicii de cazare transport și masă

ANUNT SERVICII CAZARE, MASA SI TRANSPORT ARTISTI

CAIET DE SARCINI SERVICII TRANSPORT, CAZARE SI MASA

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie   Servicii de  organizare festival de film

ANUNT SERVICII ORGANIZARE FESTIVAL DE FILM

CAIET DE SARCINI FESTIVALUL DE FILM

Formulare pentru ofertant (1)

Anunt achizitie   Servicii de realizare eveniment Zilele Ovidiu

ANUNT SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT ZILELE ORASULUI OVIDIU

CAIET DE SARCINI SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT 2022

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie   Servicii de sonorizare

ANUNT SERVICII INSTALARE ECHIPAMENT DE SONORIZARE

CAIET DE SARCINI INCHIRIERE SCENA ZILELE ORASULUI OVIDIU

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie   Servicii de reparație aer condiționat

CAIET DE SARCINI AER CONDITIONAT

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie   Servicii de dezinsectie

Caiet de sarcini dezinsectie.docx

ANUNT SERVICII DEZINSECTIE

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa  Servicii de realizare parcare

ANUNT LUCRARI CONSTRUIRE PARCARE

Formulare pentru ofertant (1)

Anunt achizitie directa  Servicii de arhivare

Invitatie de participare

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Servicii psihologice

Invitatie de participare

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Servicii de intretinere instalatii electrice la cladirile apartinand UAT Oras Ovidiu

Invitatie de participare

CAIET DE SARCINI MENTENANTA INST.ELECTRICE IMOBILE 2022

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Servicii mentenanta platforma web

Invitatie de participare

Caiet sarcini site

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Servicii foto-video

Invitatie de participare

Caiet sarcini foto

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Servicii de intretinere  si reparatii locuri de joaca

Invitatie de participare

Caiet de sarcini locuri joaca

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Servicii reparatii autovehiculele institutiei

Invitatie de participare

CAIET DE SARCINI REPRARATII VEHICULE

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa –Servicii de mentenanta iluminat public

Invitatie de participare

CAIET SISTEM ILUMINAT PUBLIC 2022

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa –Combustibili pentru autovehiculele institutiei

Invitatie de participare

Caiet de sarcini-combustibil

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa  Servicii de reparatii calculatoare, fotocopiatoare si  imprimante

Invitatie de participare

CAIET DE SARCINI service IT echipamente

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa  Tonere si cartuse pentru imprimante

Invitatie de participare

Caiet sarcini TONERE

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Produse igienico-sanitare

Invitatie de participare

Caiet sarcini produse curatenie

Formulare pentru ofertant

Anunt achizitie directa – Produse papetarie si birotica

Invitatie de participare

CAIET DE SARCINI PAPETARIE

Formulare pentru ofertant