Descriere procedură

Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat. Plata ajutorului social se asigură de către Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Constanţa, din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

 

Pentru sumele acordate sub formă de ajutor social, una din persoanele majore apte de muncă din familie trebuie să presteze lunar, acțiuni sau lucrări de interes local, pentru toți membrii familiei, fără a se depăși regimul normal de lucru; neîndeplinirea acestei obligații atrage suspendarea ajutorului social, iar dacă în 3 luni de la suspendare nu se îndeplinește această obligație, plata ajutorului social încetează.

 

Date de contact:Adresa: Strada Sanatatii nr. 7, oras Ovidiu, jud. Constanta
Telefon:0241 255340
E-mail: spasovidiu@yahoo.com

DOCUMENTE NECESARE