Acordare alocație pentru susținerea familiei

Descriere procedură

Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și care se acordă prin dispoziția primarului orasului Ovidiu. 

Acordarea alocației pentru susținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii, conform art.1, alin.2 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Date de contact:Adresa: Strada Sanatatii nr. 7, oras Ovidiu, jud. Constanta
Telefon:0241 255340
E-mail: spasovidiu@yahoo.com