Persoanele eligibile (au realizat timp de 12 luni, din cei 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, ori s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile, denumite perioade asimilate) care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului.

 

Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se face până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

De acest drept poate beneficia oricare dintre părinții firești ai copilului, precum și persoana care a adoptat un copil, cu condiția să îndeplinească criteriile de eligibilitate.

 

Date de contact:

Adresa: Strada Sanatatii nr. 7, oras Ovidiu, jud. Constanta
Telefon:0241 255340
E-mail: spasovidiu@yahoo.com

NR.CRTNume DocumentDescriere Document
1Cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
2Declarația tip a celuilalt părinteDeclarația tip a celuilalt părinte, privitoare la concediul de cel puțin o lună care i se cuvine, pe bază netransferabilă.
3Buletin / carte de identitatePentru ambii părinți. Copie și original.
4Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptulCopie și original.
5certificate de nașterePentru ceilalți copii, dacă este cazul
6PENTRU ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: decizii de impunere și adeverințe de venit eliberate de către Administrațiile FinanciarePENTRU ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: decizii de impunere și adeverințe de venit eliberate de către Administrațiile Financiare pentru anii fiscali anteriori nașterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului); certificat de atestare fiscală pe firmă; document doveditor privind suspendarea activității pe perioada concediului pentru creșterea copilului; pentru avocați, se solicită suplimentar și declarațiile 200 și 220 și adeverință eliberată de Barou
7Adeverință de la locul de muncă al mameiAdeverință de la locul de munca al mamei cu perioada în care a beneficiat de concediu de maternitate, pentru situația în care dreptul este solicitat de tată
8Dosar cu șină
9Alte acte, după caz
10Certificat de căsătorieCopie și original.
11Adeverință eliberată de angajator
12Decizia de suspendare activitateConform Codului Muncii, art. 51, lit. a
13Extrase de contPentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA, ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP
BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC.

Borderouri centralizatoare care se predau Agenției județene pentru plăți și inspecție socială Constanța.

Acte normative : 

NR.CRTACT NORMATIV
1ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*)privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
2Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
3Ordonanta nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor