Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor din familii defavorizate care participă la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar și în cazul cărora există atât riscul de a abandona, cât și de a nu frecventa cursurile preșcolare, din cauza accesului limitat la resursele economice și la educație. Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional, acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, este de 106 lei/lună. 

 

Tichetul social pentru grădiniță se acordă copiilor proveniți din familii defavorizate, în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii: 

– copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, iar venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Date de contact:

Adresa: Strada Sanatatii nr. 7, oras Ovidiu, jud. Constanta
Telefon:0241 255340
E-mail: spasovidiu@yahoo.com

NR.CRTNUME DOCUMENTDESCRIERE DOCUMENT
1Cerere și declarație pe propria răspundereAnexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.
2Livret familieCopie
3Certificat de naștereAl titularului și ale celorlalți membri ai familiei (copie și original).
4Certificat de căsătorieCopie și original.
5Adeverință cu salariul netRealizat de către persoanele încadrate în muncă + bonuri valorice.

Se va depune adeverința cu salariul net obținut în luna anterioară depunerii cererii;
6Talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin, alocație de stat
7Talon sau adeverință de pensiePensie limita de vârstă, de urmaș, de handicap, alimentară, etc.
8Talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat
9Adeverință de la grădiniță
10Alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia
11

 

Documente Finale : 

  • Ancheta socială
  • Dispoziții privind acordarea/respingerea/modificarea/încetarea/recuperarea stimulentului educațional