Pot beneficia de ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure care au domiciliul sau reședința în oras Ovidiu, ale căror venituri nete lunare sunt inferioare cheltuielilor necesare depășirii situației pentru care se solicită ajutorul și care se află în una sau mai multe din următoarele situații de vulnerabilitate socio-economică care pot conduce la riscul de excluziune socială: au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale; a decedat o persoană din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu venituri reduse care nu a primit ajutor de deces de la altă instituție; se află în situații de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile și mobile cauzate de incendii sau inundații.

Date de contact:

Adresa: Strada Sanatatii nr. 7, oras Ovidiu, jud. Constanta
Telefon: 0241 255340
E-mail: spasovidiu@yahoo.com

NR.CRTDENUMIRE DOCUMENTDESCRIERE DOCUMENT
1Cererea de solicitareCererea de solicitare formulată de solicitant
2Acte doveditoare privind componența familiei- act de identitate solicitant și ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);
- certificat de naștere ale copiilor până în 14 ani;
- certificat de căsătorie – dacă este cazul;
- hotărâre de divorț/act notarial - dacă este cazul;
- declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt – dacă este cazul;
- certificat de deces – dacă este cazul;
- copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau încuviințare de adopție,
- hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii – dacă este cazul;
- alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz.
3Adeverință eliberată de angajatorAdeverință eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează, cu ultimul salariu net realizat, iar pentru persoanele care solicită ajutor de urgență pentru decesul unei persoane din familie, se va menționa pe adeverință dacă s-a primit/nu s-a primit ajutor de deces de la angajator.
4Ultimele cupoane de pensieUltimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele);
5Ultimele cupoane indemnizație lunară și buget personal complementarUltimele cupoane indemnizație lunară și buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap
6Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea în original (cheltuielile cu produse alimentare nu se decontează);Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea în original (cheltuielile cu produse alimentare nu se decontează);
7Certificat decesCopie fata-verso a certificatului de deces
8Orice alte acte considerate relevanteOrice alte acte considerate relevante pentru soluționarea cererii și care nu sunt menționate în prezenta hotărâre.
9Ultimele cupoane de alocație de stat, plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social pentru cei care beneficiază de aceste prestații;Ultimele cupoane de alocație de stat, plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social pentru cei care beneficiază de aceste prestații;
10Adeverință eliberată de unitățile de învățământAdeverință eliberată de unitățile de învățământ pentru copiii care frecventează cursurile școlare;
11Adeverință eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice ConstanțaAdeverință eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
12Certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și TaxeCertificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe din care să reiasă bunurile mobile și imobile deținute în proprietate, pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani.
13Acte medicale recenteActe medicale recente, recomandări de la medicului specialist, însoțite de documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că investigațiile medicale, intervențiile chirurgicale, tratamentul medicamentos, dispozitivele medicale sau terapiile necesare, recomandate de medicul specialist nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau, în situația în care sunt suportate parțial, să fie menționată suma; copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi efectuate, eliberate de furnizorul de servicii medicale care va efectua intervenția chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acte medicale doveditoare mai pot fi, după caz: facturi proformă/bonuri fiscale/chitanțe, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, scrisori, certificate sau prescripții medicale, etc;
Certificat de incadrare intr-un grad de handicap, eliberat potrivit Legii, de catre Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentr adulti/copii, respectiv care atesta incadrarea in gradul I sau II, pentru persoanele aflate in intretinere
14
15
16
17

Documente Finale : 

– ANCHETA SOCIALA

ACTE NORMATIVE : 

H.C.L. nr. 98/30.08.2019