Persoanele încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal au dreptul să li se asigure angajarea unui asistent personal plătit de către autoritățile publice locale sau să li se acorde o indemnizație lunară în cazul în care renunță la angajarea unui asistent personal; indemnizații este echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi.

Serviciul beneficii sociale și persoane vulnerabile are obligația de a lua măsurile necesare asigurării acordării indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, tuturor persoanelor aflate în nevoie, încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, fără nici-o discriminare. 

Pentru a beneficia de indemnizația lunară, solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul orasului Ovidiu jud. Constanța.

Date de contact:

Adresa: Strada Sanatatii nr. 7, oras Ovidiu, jud. Constanta
Telefon: 0241 255340
E-mail: spasovidiu@yahoo.com

NR.CRTDENUMIRE DOCUMENTEDESCRIERE DOCUMENTE
Cerere către Primar
Certificat de încadrare în gradul I de handicap, cu recomandarea de angajare asistent personal, plan de servicii personalizat și plan de recuperareÎn original
Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului privind încadrarea acestuia într-o categorie de persoane cu grad de handicapÎn original
Buletin / carte de identitateCopie și original
Certificat de naștereCopie și original, pentru BOLNAV - COPIL
Decizie de pensieCopie și original
Cupon de pensiePe ultima lună
Buletin / carte de identitate al mamei pentru BOLNAV COPILCopie și original
Număr dosar de la D.G.A.S.P.C. ConstanțaSe obține de la bloc Turn Gară
Acord indemnizație bolnav de la Comisia D.G.A.S.P.C. ConstanțaSe obține de la bloc Turn Gară
Alte acte, după caz

Documente Finale : 

  • Rapoarte de anchetă socială, cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la indemnizația echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi;
  • Referat propunere acordare indemnizație lunară pentru persoana încadrată în gradul grav de handicap cu asistent personal;
  • Decizie privind acordare indemnizație lunară pentru persoana încadrată în gradul grav de handicap cu asistent personal;

ACTE NORMATIVE : 

  • Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  • Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
  • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public