IMPOZIT  PE  SPECTACOLE 

CERERE DE INREGISTRARE / VIZARE A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE 

ACTE NECSARE PENTRU DECLARAREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE  

  • DECLARATIE IMPOZIT SPECTACOLE  (FORMULAR TIPIZAT)

 

CERTIFICAT  FISCAL 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT FISCAL 

  1. Cerere 
  2. Certificat de deces – original si copie 
  3. Actul de proprietate – original si copie
  4. Planurile / schițele cadastrale – original si copie
  5. C.I. / B.I. administrator / împuternicit, dupa caz – original si copie
  6. La depunerea documentelor prin mandatar, procura în forma autentică se depune la instituție în original       sau în copie legalizată
  7. Incheierea de intabulare, dupa caz – original si copie
  8. Cartea de identitate a mijlocului de transport ce urmează a fi înstrăinat – original si copie