Astazi a avut loc conferinta de lansare a proiectului “Parc de recreere în orașul Ovidiu”
SCOPUL PROIECTULUI
Îmbunătăţirea factorilor de mediu și a calităţii vieţii în orasul Ovidiu.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
1. Îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin:
Realizarea unui parc recreativ pentru locuitori, în care vor fi posibile trasee destinate rolelor, joggingului, parcursului de sănătate.
Îmbogățirea biodiversității prin plantarea unor arbori deosebiți și ornamentali, specii adaptate condițiilor climatice locale.
Instalarea elementelor de mobilier urban (cosuri de gunoi, banci…).
Valorizarea și sensibilizarea populației asupra patrimoniului natural.
2. Asigurarea calitatii factorilor de mediu si a sanatatii populatiei prin ameliorarea climatului și a calității aerului datorită creării unei zone răcoroase, umbrite și a măririi cantității de plante ce produc oxigen, menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi prin ameliorarea calității vegetației în zonă; crearea unui mediu sanatos; accesul liber la recreere în parc.
3. Creșterea dinamismului economic și turistic prin crearea unor noi ‘centre de interes’, motor pentru organizarea unor activități legate de turism/artizanat/valorizarea produselor locale.
4. Favorizarea coeziunii sociale prin sensibilizarea localnicilor și a turiștilor asupra cadrului lor de viață (panouri de informare, vizite comentate); revalorizarea malului Lacului Siutghiol, prin realizarea unor noi zone verzi contemporane, în vederea valorizării istoriei lacului Siutghiol.
Pentru realizarea proiectului “Parc de recreere în orașul Ovidiu” a fost alocat un teren în suprafață de 5.727 mp. Terenul este situat în orașul Ovidiu, între str. Pescarilor și Lacul Siutghiol, pe malul lacului.
Se vor realiza următoarele investiții: o zonă de „Belvedere” – platformă de observare, amfiteatru cu scenă pentru concerte sau spectacole de mică anvergură, o Piațetă cu joc de lumini și o fântână arteziană, loc de joacă pentru copii cu locuri de stat – bănci perimetrale și o zonă verde dotată cu mese pentru șah, un observator astronomic care va cuprinde patru telescoape panoramice, două platforme ce pot găzdui spectacole, concerte, târguri sau expoziții, o terasă verde – zonă de relaxare – prevăzută cu vegetație specifică, traseu de dale de beton prefabricat și iluminat arhitectural, pe malul lacului Siutghiol.
Pentru mai multe informaţii asupra proiectului:
Doamna Nazîru Anghelina – Manager de proiect
Tel: 0241 255340
Fax: 0241 255341
www.primariaovidiu.ro