In scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate si a cresterii accesului la educatie a acestora, se instituie stimulentul educational, sub forma de tichete sociale ( legea 248/2015).
Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:
– Varsta minima a copilului este de 3 ani
– Varsta maxima a copilului este de 6 ani
– Venitul lunar pe membru de familie este de 284 lei
Stimulentul educational se acorda, la cerere, unuia dintre parinti, reprezentantului legal al copilului sau, dupa caz, persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor.
Acordarea stimulentelor educationale este conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa va prezentati la Directia Publica de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Ovidiu.