Directia Publica de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Orasului Ovidiu, anunţă că persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie Directiei Publice de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Orasului Ovidiu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de copii, potrivit Legii 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului ((modificata si completata prin Legea 257/2013)), republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Notificarea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie (daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune) si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Persoana desemnata trebuie sa faca parte din familia extinsa, adica sa fie ruda pana la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul, se efectueaza de catre instanta de tutela. Acordul persoanei desemnate se exprima de catre aceasta, personal, in fata instantei.

Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca la muncă în străinătate, vor depune la Directia Publica de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Orasului Ovidiu următoarele documente:

– notificare (declaraţie-tip), care se completează la Directia Publica de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Orasului Ovidiu

– copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;

– copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;

– copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii;

– sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti (dupa caz).

 

( Informatii suplimentare pot fi obtinute la DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA OVIDIU, tel 0241/253340)