Întrucât în ultima perioadă am primit numeroase întrebări referitoare la situația apartamentelor ANL, doresc să vă informez cu privire la următoarele aspecte:
• Cumpărarea locuințelor ANL NU este obligatorie
• Persoanele care nu doresc cumpărarea locuințelor vor rămâne în continuare titulari ai contractelor de închiriere în aceleași condiții ca și până în prezent
• Pentru persoanele ce doresc să cumpere apartamentul în care locuiesc, prețul poate fi achitat integral ( din surse proprii/creditare ), sau în rate lunare egale ( cu un avans minim de 15% )
• Prețul de baza al locuințelor este de 1691,29 lei/m2 ( inclusiv TVA ) și este stabilit anual prin Ordin de Ministru
• Titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia ( soț, soție, copil ) nu trebuie să dețina un alt imobil în proprietate
• Spațiile comune revin locatarilor ( o cotă parte de aproximativ 5-10 m2 în plus pentru fiecare locuinta ) si se adauga la suprafata garsonierei/apartamentului
• Chiria achitată până la momentul cumpărării se scade din suma finală de plată
• Cadastrul și intabularea vor fi platite de Primărie pentru toate locuințele
• Prețul final se calculează conform Legii nr.152 din 15.07.1998, pornind de la pretul de baza
• A fost demarată de către Primăria Ovidiu procedura de cadastrare și intabulare a tuturor apartamentelor și garsonierelor
• În cazul în care doriti achizitionarea apartamentului, așteptăm solicitări din partea dumneavoastră.

Cu stimă,
Primar
George Scupra