Primarul Orasului Ovidiu, George Scupra, impreuna cu Consiliul Local, au hotarat distribuirea in apropierea sarbatorilor de iarna a unor tichete valorice cadou, pentru urmatoarele categorii de persoane:
a) pensionarii ale caror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau cel putin egale cu suma de 1000 lei.
b) persoanele cu handicap grav, accentuat si mediu.
c) persoanele care beneficiaza de venit minim garantat, stabilit in baza Legii nr.416/2001 (VMG)
Persoanele care se incadreaza in aceste prime trei categorii, nu este necesar sa se prezinte la sediul Primariei deoarece vom primi listele cu beneficiarii de la institutiile abilitate si tichetele vor fi distribuite la domiciliu.
d) persoanele fara venit care au varsta de 60 ani si peste.
e) persoanele sau familiile vulnerabile, aflate in situatii de dificultate economica sau sociala deosebita si care au cel putin varsta de 18 ani.
Pentru aceste doua ultime categorii, persoanele care se afla in una dintre cele doua situatii, trebuie sa se prezinte pana pe data de 1 decembrie 2017 la sediul Primariei, Serviciul de Asistenta Sociala, in scopul depunerii cererii care va fi insotita de copie dupa documentul de identitate precum si documentele justificative.