Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ovidiu, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat în data de 24.04.2018 contractul de finanțare pentru proiectul „Zona de relaxare și agrement în orașul Ovidiu”, cod SMIS 113016.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 :„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de invesții 5.2. „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.
Proiectul va fi implementat în județul Constanța, Orașul Ovidiu, pe o perioadă de 51 de luni (respectiv între 10.02.2016 și 30.04.2020), are o valoare totală de 6.425.304,96 lei, din care 4.791.251,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 732.779,58 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 901.274,33 lei este contribuția beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calității vieții prin ridicarea gradului de confort urban și îmbunatățirea factorilor de mediu în orașul Ovidiu, iar obiectivele specifice sunt: dezvoltarea zonelor de recreere și miscare în aer liber și diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber, creșterea suprafețelor de spații verzi din orașul Ovidiu, creșterea numărului beneficiarilor prin diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite și asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, eficienței utilizării fondurilor publice. Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, urmează a se realiza 6.754 mp spații verzi.
Note: Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul Primăriei Orașului Ovidiu, Str. Sănătății nr.7, sau la
numărul de telefon 0241.255.340.

Comunicat de presa in format PDF.