Locuitorilor din Ovidiu li se aduce aminte că Primăria Ovidiu a demarat o campanie de dobândire a actelor de proprietate.

Astfel, administrația locală dorește ca toți locuitorii din Ovidiu să intre în legalitate, ținându-se cont că în timp unele acte s-au pierdut, sau la momentul cumpărării / dobândirii unor locuințe și / sau terenuri, transferul de proprietate s-a făcut pe baza unei chitanțe de mână, unele proprietăți imobiliare nu au acte conforme cu legislația în vigoare.

Deținătorii terenurilor situate în intravilanul localității, aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești – curți construcții și grădini, care nu au acte de proprietate, sunt invitați la sediul Primăriei Orașului Ovidiu, Biroul Agricol, pentru formularea cererii, în vederea obținerii titlului de proprietate. Termenul limită pentru depunerea actelor este de 6 decembrie.

Persoanele care se află în această situație, dacă dețin diverse acte referitoare la casa de locuit – inclusiv anexe gospodărești și terenul aferent locuinței – inclusiv grădina, acestea trebuiesc prezentate în original.

 

Sursa: https://www.ctnews.ro