Primăria Ovidiu a anunţat rezultatele licitaţiei publice pentru atribuirea contractului „Reabilitare şi modernizare străzi în localitatea Poiana: întocmire PT, PAC, CS, DDE, execuţie şi asistenţă din partea proiectantului“. Contractul în valoare de 3.392.696,15 lei a revenit societăţii
Asfalt Dobrogea SRL.   Potrivit contractului, autoritatea publică locală doreşte încheierea unui contract pentru reabilitarea şi modernizarea unor străzi din localitatea Poiana, ceea ce presupune achiziţionarea serviciilor de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de execuţie şi documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, pentru realizarea şi finalizarea obiectivului de investiţie, precum şi asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor.
 
Consiliul Local al oraşului Ovidiu a stabilit, în urma analizei stării de degradare a străzilor din localitatea Poiana, în contextul strategiei de dezvoltare locală, al mărimii traficului local, al asigurării siguranţei rutiere pentru participanţii la trafic, tronsoanele de străzi ce necesită intervenţia de urgenţă în sensul modernizării şi reabilitării.   Străzile, respectiv tronsoanele aferente pentru care se doreşte realizarea proiectului tehnic şi a lucrărilor de reabilitare şi modernizare sunt: Horticolei, Semănătorului, Nufărului, Pinilor, Islaz, Câmpului, Prelungirea Albatros, Cerealelor, Potârnichii, Liniştii, aşa cum reiese din Studiul de fezabilitate-actualizare indicatori, întocmit de SC Vladia Prest SRL Constanţa.
  Lucrările de modernizare şi reabilitare se impun pe o lungime de 4.720 ml de sistem rutier şi în urma finalizării acestora se vor obţine: sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei circulaţiei; realizarea unui confort pentru participanţii la trafic-autovehicule şi pietoni; îmbunătăţirea condiţiilor de transport persoane şi marfă; mărirea siguranţei circulaţiei rutiere; reducerea numărului de accidente; îmbunătăţirea mediului prin reducerea noxelor şi a poluării sonore.
Responsabili de atribuirea contractului
 
Persoanele responsabile de organizarea, desfăşurarea şi atribuirea procedurii publice sunt: George Scupra – primar, Tudor Doru Cumpanaşu – viceprimar, Laura-Elena Antonie – secretar oraş, Cristina Tase – director executiv financiar, Felicia Coli – şef serviciu APL membru comisie, George Drăgan – şef serviciu Tehnic Achiziţii, Investiţii, membru rezervă comisie, Petre Kulcsar – şef serviciu comunitar de utilităţi publice şi administrativ, preşedinte comisie, Anghelina Naziru – inspector Serviciu Tehnic, Investiţii, Achiziţii, membru comisie, Mariana Bădescu – inspector contabilitate, membru comisie/viză CPF, Rodica Moldoveanu – inspector contabilitate, membru comisie, Cristina Voicu – inspector compartiment Urbanism, membru comisie rezervă, Ionescu Nicoleta – consilier juridic APL, membru comisie rezervă, Alina Costiana Stan – inspector Serviciu Tehnic, Investiţii, Achiziţii, membru comisie, Adrian Lazăr – referent Serviciu Tehnic, Investiţii, Achiziţii, membru rezervă comisie, Vodă Monica – din partea furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei, precum şi consilierii locali: Robert Cristian Bădoiu, George Băltăreţu, Daniela Bârsan, Răzvan-Claudiu Călinescu, Nicolae Frangeti, Nelu Darie, Adrian Marin, Ionuţ Doncea, Doina Gheorghe, Emilia Valentina Giogea, Dorina Iancu, Gheorghe Manole, Dan Pindichi, Carmen Soanca, Ion Strungaru, Sesnur Suliman.
  SC Asfalt Dobrogea SRL, în datele Registrului Comerţului
 
SC Asfalt Dobrogea SRL are sediul în Constanţa, fiind înfiinţată în anul 2008. Capitalul social, de 4.608.125 de lei, integral vărsat, este compus din 101 părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 45.625 de lei. Domeniul de activitate principal este fabricarea altor produse din minerale nemetalice.
Iurin Pancencu, din judeţul Tulcea, şi Grigore Comănescu, din judeţul Călăraşi, sunt asociaţi şi administratori ai societăţii. Iurin Pancencu are un aport la capital de 45.625 de lei şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 1% / 1%, iar Grigore Comănescu are un aport la capital de 4.562.500 de lei şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99% / 99%.   În anul fiscal 2016, societatea cu 43 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 25.569.553 de lei şi un profit de 7.352.099 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, societatea cu 64 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 13.521.902 lei şi o pierdere de 1.315.596 de lei.
  În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.

Sursa: https://www.ziuaconstanta.ro