Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a Orasului OVIDIU, se poate realiza in perioada urmatoare prin creşterea competitivităţii economice în sectorul privat, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii zonale, dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea serviciilor sociale , protecţia naturii si îmbunătăţirea calităţii mediului , a vieţii.

Primarul Orasului OVIDIU, GEORGE SCUPRA  considera ca un obiectiv esential in activitatea administratiei locale il va constitui si in viitor identificarea si implementarea de proiecte, activitati  si masuri menite a imbunatati continuu viata cetatenilor de azi si de maine, prin dezvoltarea la nivelul comunitatii locale a abilitatilor de administra si utiliza in mod eficient resursele economice, naturale, de a stimula inovarea in domeniile sociale si ecologice, asigurand astfel prosperitate, protectia mediului si coeziune sociala.

Din prisma acestei misiuni propuse si in strategia nationala si europeana, conceptul de dezvoltare durabila are in vedere tematici variate ale societatii: protectia mediului, protectie sociala, dezvoltarea economiei. In acest sens consider ca directiile de actiune sunt urmatoarele:

*      Echitate si coeziune sociala: dezvoltarea si promovarea in comunitatea noastra a unei societati democratice, bazata pe incluziune sociala, coeziune, siguranta si justitie sociala, dezvoltarea respectului pentru drepturile fundamentale ale omului, diversitatea culturala, prin crearea de oportunitati egale pentru toti cetatenii si combaterea oricaror forme de discriminare;

*      Solidaritate in cadrul si intre generatii: utilizarea rationala a resurselor naturale si echilibrarea consumului, astfel incat necesitatile generatiei curente sa fie satisfacute fara a compromite sansele generatiilor viitoare de supravietuire si dezvoltare;

*      Prosperitate economica: promovarea unei economii prospere, bazata pe cunostinte si  inovatie , competitiva, eco-eficienta, capabila sa asigure standarde de viata ridicate si locuri de munca;

*      Asigurarea concordantei intre politica locala de dezvoltare a Orasului OVIDIU cu politicile judetene, regionale si cele nationale;

*      Implicarea cetatenilor: cresterea participarii cetatenilor in procesul de adoptare al deciziilor, promovarea educarii si constientizarii sociale asupra principiilor de dezvoltare durabila, informarea continua a cetatenilor asupra efectelor si impactului deciziilor;

*      Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali: stimularea dialogului social, responsabilitatea sociala si a operatorilor economici si parteneriatul public-privat

*      Protectia mediului:

  • conservarea calitatilor mediului de a sustine viata pe pamant, in toate formele sale de bio-diversitate, respectarea caracterului limitativ al resurselor naturale, protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator
  • prevenirea si reducerea poluarii mediului, promovarea consumului si productiei „durabile”, reducand astfel degradarea mediului ca urmare a cresterii economice

Se conturează ca o necesitate obiectivă de a moderniza şi a eficientiza activitatea administratiei locale in scopul:

  • dezvoltarii modernizarea infrastructurii fizice şi de utilităţi publice pentru revigorarea spatiului orasului în vederea creerii condiţiilor de viaţă;
  • promovarea parteneriatului public-privat şi crearea de oportunităţi şi facilităţi pentru investitorii autohtoni sau străini;
  • valorificarea potenţialului turistic local şi zonal;
  • dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
  • dezvoltarea infrastructurii de sănătate;
  • dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi culturale;
  • iniţierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii
  • promovarea si sprijinirea unei agriculturi performante;