Creşterea competitivităţii economice în sectorul privat, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii zonale, dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea serviciilor sociale, protecţia naturii si îmbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii sunt pe ordinea de zi a administraţiei publice locale Ovidiu, care se preocupă de dezvoltarea durabilă şi echilibrată a oraşului.

  Un obiectiv esenţial în activitatea administraţiei locale, potrivit primarului oraşului Ovidiu, George Scupra, îl constituie identificarea şi implementarea de proiecte, activităţi şi măsuri care vor îmbunătăţi viaţa cetăţenilor de azi şi de mâine. Acestea pot fi realizate prin dezvoltarea la nivelul comunităţii locale a abilitaţilor de administrare, utilizarea eficientă a resursele economice, naturale, stimularea inovării în domeniile sociale şi ecologice, asigurând astfel prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială. În acest sens, potrivit primarului George Scupra, direcţiile de acţiune sunt următoarele: dezvoltarea şi promovarea în comunitatea unei societăţi democratice, bazată pe incluziune socială, coeziune, siguranţă şi justiţie socială, dezvoltarea respectului pentru drepturile fundamentale ale omului, diversitatea culturală, prin crearea de oportunităţi egale pentru toţi cetăţenii şi combaterea oricăror forme de discriminare; utilizarea raţională a resurselor naturale şi echilibrarea consumului, astfel încât necesităţile generaţiei curente să fie satisfăcute fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de supravieţuire şi dezvoltare; promovarea unei economii prospere, bazată pe cunoştinţe şi inovaţie, competitivă, eco-eficientă, capabilă să asigure standarde de viaţă ridicate şi locuri de muncă; creşterea participării cetăţenilor în procesul de adoptare al deciziilor, promovarea educării şi conştientizării sociale asupra principiilor de dezvoltare durabilă, informarea continuă a cetăţenilor asupra efectelor şi impactului deciziilor; stimularea dialogului social, responsabilitatea socială şi a operatorilor economici şi parteneriatul public-privat.

  La acestea se adaugă asigurarea concordanţei între politica locală de dezvoltare a oraşului Ovidiu cu politicile judeţene, regionale şi cele naţionale; conservarea calităţilor mediului de a susţine viaţa pe pământ, în toate formele sale de bio-diversitate, respectarea caracterului limitativ al resurselor naturale, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, prevenirea şi reducerea poluării mediului, promovarea consumului şi producţiei „durabile”, reducând astfel degradarea mediului ca urmare a creşterii economice.

  Astfel, se conturează ca o necesitate obiectivă de a moderniza şi a eficientiza activitatea administraţiei locale în scopul: dezvoltării şi modernizării infrastructurii fizice şi de utilităţi publice pentru revigorarea spaţiului oraşului în vederea creării condiţiilor de viaţă; promovarea parteneriatului public-privat şi crearea de oportunităţi şi facilităţi pentru investitorii autohtoni sau străini; valorificarea potenţialului turistic local şi zonal; dezvoltarea infrastructurii de afaceri; dezvoltarea infrastructurii de sănătate; dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi culturale; iniţierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii promovarea şi sprijinirea unei agriculturi performante.

Sursa: https://www.ziuaconstanta.ro