Contractul privind furnizarea unui microbuz de transport persoane de minim 13+1 locuri, parte din proiectul „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety”, a fost câștigat de RĂDĂCINI MOTORS S.R.L. pentru suma de 148.980 de lei. De altfel, aceasta a fost singura societate care și-a depus oferta până la termenul limită de depunere a ofertelor, 12 august. 

Achiziția microbuzului de transport persoane minim 13+1 locuri se face în cadrul proiectului „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety”, cod proiect ROBG 393, finanțat în cadrul Programului Interreg VA Romania-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură” Obiectivul specific 3.1 Imbunatatirea managementului comun al riscului in regiunea transfrontaliera, contracte de finanțare nr 1388/23.07.2018 , 13395/23.07.2018. Microbuzul de transport persoane va deservi echipei de voluntari pentru situații de urgență a Orașului Ovidiu și va fi utilizat pentru a facilita deplasările echipei de voluntari la activitatile de training si vizite de studiu atât cele din țară, cât și cele organizate în Shabla, Bulgaria. Reamintim faptul că în luna august, administrația publică locală anunța că o autospecială de stingere a incendiilor a intrat în dotarea departamentului pentru situații de urgență a orașului Ovidiu, echipament cumpărat tot în cadrul aceluiași proiect. De asemenea, printre activitățile specifice acestui proiect se numără elaborarea hărților digitale de situații cu potențial de hazard/ riscuri naturale, achiziția unei ambulanțe tip B cu toate dotările aferente și a unei bărci pentru intervenție rapidă pe lac.

La finele lunii august 2018, autoritățile locale din Ovidiu semnau contractul de finanțare a proiectului cu titlul „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety”, cod proiect ROBG 393.

Contractul a fost încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria în calitate de Secretariatul Comun, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ovidiu, în calitate de Beneficiar.

Beneficiarul lider al proiectului este UAT Oraș Ovidiu, partenerii fiind Primăria Orașului Șabla și Fundația Idein Developpment Foundation din Bulgaria.

Sursa: https://ziarulamprenta.ro