În prezent, Ovidiu este unul dintre primele orașe din județul Constanța în care s-a reușit semnarea unui contract de cooperare transfrontalieră pentru prevenirea situațiilor de urgență şi a serviciilor de prevenire a dezastrelor naturale.

În cadrul proiectului „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety”, ambulanta ( tip B ) cu toate dotările necesare, a intrat în dotarea departamentului pentru sițuatii de urgență a orașului Ovidiu.

Același proiect mai prevede:
– achiziția unei autospeciale destinata intervenției la stingerea incendiilor (care a intrat in dotarea serviciului si a participat la 4 interventii de stingere a incendiilor de pe raza UAT Ovidiu)
– achiziția unui microbuz 13+1 locuri
– achizitia unei barci pentru interventie rapida pe lac
– elaborarea hărților digitale de situații cu potențial de hazard/ riscuri naturale

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Interreg VA Romania-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură”.