Prin aprobarea PUG-ului și regulamentului aferent se asigură principalii indicatori urbanistici și direcțiile de dezvoltare funcțională în evoluția orașului Ovidiu pentru următorii 10 ani, printr-o creștere a intravilanului cu 583,85 ha ajungându-se la o suprafață de 1325,85 ha.
La momentul realizării primului PUG al orașului Ovidiu și al regulamentului local de urbanism aferent în anul 1999 suprafața UAT Ovidiu ( teritoriu administrativ) era de 8263 ha, din care 742 ha în intravilan după cum urmează: oraș Ovidiu 634 ha, sat Poiana 108 ha.
Elaborarea documentației de actualizare a PUG-ului a fost gândită pe termen lung în baza unei noi strategii de dezvoltare a orașului prin:
– modificarea politicilor de dezvoltare (ca mijloace politico-administrative, organizatorice și financiare utilizate în scopul realizării strategiei)
– implementarea unor programe de dezvoltare (ca ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor)
– proiecte de modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (ca instrumente de aplicare și control al dezvoltării)

PUG-ul aprobat cuprinde:
– evoluția localității
– direcțiile de dezvoltare funcțională
– sistematizarea traseelor de circulație și echipare aferentă
– principalele direcții și proiecte de dezvoltare
– zonele de risc natural (în orașul Ovidiu nu este cazul)

Astfel UAT Ovidiu a fost împartiță în 18 zone denumite Unitate Teritorială de Referință (UTR) după cum urmează:

1. UTR 1 – Ovidiu centru: este zona cea mai complexă și este marginită de DN2A (șos. Națională) devenind zona cu funcțiuni complexe de interes public.

2. UTR 2 – Ovidiu centru-Est: zonă cu funcțiune preponderent de locuire, locuințe unifamiliale în parcelar cvasiomogen și cvasiregulat.

3. UTR 3 – Ovidiu Parc Faleză: se desfașoară preponderent pe malul lacului Siutghiol, zonă cu funcțiune principală rezidențială dar și de servicii, recreere – agrement

4. UTR 4 – Zona Castru: zonă cu restricție de construire în conformitate cu aviziul Ministerului Culturii, cu excepția lucrărilor aprobate prin comisia județeană de cultură pentru proiectul de restaurare și punerea în valoare a Castrului Roman ( proiect în derulare )

5. UTR 5 – Insula Ovidiu: funcțiune de servicii de alimentație publică și agrement ( face parte din sit-ul ’’Natura 2000’’).

6. UTR 6 – Ovidiu Sud: este zona cu vocație de poartă de intrare în orașul Ovidiu și conectare la Mun. Constanța. Exceptând o parte a zonei care este reglementată din punct de vedere urbanistic, restul UTR-ului va face obiectul unui plan urbanistic zonal.

7. UTR 7 – Ovdiu Sud-Vest: zonă concentrată rezidențială cu inserție de dotări sportive, servicii și comerț în care este amplasată Academia ’’Gheorghe Hagi’’, iar către NV zonă de producție și servicii.

8. UTR 8 – Ovidiu centru-Vest: zona veche a orașului cu profil rezidențial, locuințe individuale și servicii

9. UTR 9 – Ovidiu Vest: zonă mixtă ( locuință – comerț – servicii) dar și o zonă omogenă de producție depozitare.

10. UTR 10 – Ovidiu cet – zonă eterogenă funcțional și ca textură urbană – zonă în care funcționa fostul Cet Ovidiu 2 care necesită elaborare PUZ.

11. UTR 11 – Ovidiu Siutghiol Nord: zona cuprinsă între lacul Siutghiol și canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, zona cu un înalt potențial turistic și de agrement cu restricții de construire până la elaborare și aprobare PUZ.

12. UTR 12 – Ovidiu cariera: zonă de producție și depozitare în care există 3 subzone: producție extractivă, activități industriale și producție-servicii.

13. UTR 13 – Ovidiu zona industriala Nord – zonă împărțită în 3 subzone: activități industriale, activități industriale pe teren accidentat și productie-servicii.

14. UTR 14 – Sat Poiana: zonă preponderent rezidențială cu imobile omogen construite.

15. UTR 15 – Sat Poiana I : zonă reglementată printr-un PUZ cu funcțiune rezidențială.

16. UTR 16 – Sat Culmea I: zonă de locuire, servicii cu un standard de locuire mediu,cu inserție de producție și servicii.

17. UTR 17 – Culmea II (Nazarcea) – fost Grup social Nazarcea – zonă preponderent pentru locuire cu standard redus cu următoarele subzone: servicii comerciale, mixtă locuire și servicii, producție și servicii, activități legate de culte, educație și cercetare.

18. UTR 18 – Grupuri independente cu următoarele funcțiuni: industrial, servicii, producție depozitare și funcțiuni agricole.

Tot proiectul aprobat poate fi vizualitat pe www.primariaovidiu.ro ( sectiunea urbanism)