Având în vedere situația de criză instituită la nivel național cu privire la pandemia provocată de virsul COVID19, primăria Ovidiu s-a axat și coordonat,în primul rând, pe punerea în aplicare a ordonanțelor emise de Guvernul României dar și emiterea și aplicarea hotărârilor stabilite prin Comandamentul de Urgență al orașului Ovidiu.

➡️Principalele activități legate de situația de criză ce au fost desfășurate sunt:
✅Instituirea Comandamentului de Urgență prin care s-au monitorizat și aplicat hotărârile cu privire la prevenția împotriva viruslui COVID 19
✅Campania de informare și promovare a producătorilor agricoli locali prin Asociția ’’Poiana lui Ovidiu’’
✅Dezinfectarea periodică a domeniului public și a blocurilor de locuințe
✅Crearea unui grup de voluntari sub coordonarea DPAS Ovidiu, ce monitorizează persoanele peste 65 ani (au fost verificate 2107 persoane)
✅Prin societatea de pază și protecție civilă OVI PROTECT au fost suplimentate cadrele din poliția locală și națională pentru o mai buna monitorizare și gestionare a infracționalității
✅Sunt transmise slujbele bisericești pe canalele online ale primăriei
✅Toate serviciile și compartimentele din cadrul primăriei au funcționat în regim normal mai putin Clubul Sportiv Ovidiu si Centrul Cultural care au fost închise conform Ordonanței Militare.

➡️Vă prezentăm raportul de activitate al instituției noastre pe luna martie pentru a informa cetățenii cu privire la activitățile desfășurate de toate compartimentele administrative:
?Serviciul urbanism
– proces verbal de recepție finală lucrări de construire – 6
– autorizații de construire 2
– certificate de urbanism – 13

?Direcția publică de asistență socială
– acordare indemnizație creștere copil (nou născut) – 10
– distribuire pachete Uniunea Europeană cu materiale igienico-sanitare – 325
– distribuire pachete alimente pentru persoanelor aflate în izolare (masura DSP pentru coronavirus) – 27
– monitorizare persoane aflate în izolare – 107

?Evidența persoanelor
– eliberare certificate de naștere – 5
– eliberare certificate de căsătorie – 6
– eliberare certificate de deces – 19
– emitere cărți de identitate – 255
– eliberare cărți de identitate provizorie – 13
– eliberare adeverințe persoane fizice cu istoricul de domiciliu – 12

?Impozite și taxe
– declarații imobile – 138
– declarații mijloace de transport – 176
– radiere mijloace de transport – 114
– certificate de atestare fiscală – 133
– cereri program de funcționare – 57
– verificare înștiințări de plată și decizii de impunere – 878

?Secretariatul general al primăriei
– suplimentar la exercitarea atribuțiilor de serviciu conform prevederilor OUG 57/2019 au fost întocmite toate actele administrative cu privire la ședințele Comandamentului pentru Situații de Urgență și au fost întocmite documentele juridice care stau la baza punerii în practică a dispozițiilor emise de primarul George Scupra din data de 26.02 / 10.03 / 11.03 / 16.03 / 22.03 / 31.03.2020
– s-a ocupat de comunicarea, prin aparatul de specialitate al primarului, cu instituțiile statului cu privire la situația de criză ( Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Poliția Locală Ovidiu)

?Serviciul Tehnic și Administrarea Domeniului Public și Privat
– eliberarea de avize pentru branșamente utilități publice ( gaze, apă, energie electrică) – 27
– soluționare sesizări cu privire la avarii pe raza UAT Ovidiu – 36
– monitorizarea serviciului de salubritate
– intervenții și lucrări de reparații în domeniul public
– acțiuni zilnice de curățenie deșeuri vegetale

?Poliția Locală Ovidiu
– pe timp de zi/noapte (24/24h) a desfășurat activități de patrulare pe raza UAT Ovidiu
– au fost diseminate către 122 de societăți comerciale măsurile stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență și dispozițiile emise de primarul orașului Ovidiu
– au fost verificați zilnic toate persoanele aflate în izolare și au fost transmise situațiile pentru DSP Constanța
Au fost aplicate:
– 43 sancțiuni pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare
– 15 sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a liniștii publice
– 21 sancțiuni pentru încălcarea normelor de înfrumusețare și gospodărire a domeniului public
– 33 intervenții prin Serviciul Național Apeluri de Urgență 112
– 121 intervenții sesizări cetățeni sau autosesizări.

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, nor, ocean, în aer liber, apă şi natură