✅Perioada de implementare a proiectului :17.07.2018 – 28 februarie 2022
✅Valoarea totala a proiectului este de 14.110.568,95 lei.

?Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului general de atractivitate al orașului Ovidiu și a județului Constanța prin asigurarea condițiilor de dezvoltare urbană echilibrată la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și regenerarea orașului Ovidiu, iar obiectivele specifice sunt: îmbunatățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice, promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii; reabilitarea patrimoniului cultural național, respectiv a Castrului Roman, pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării turismului urban și promovarea patrimoniului cultural al orașului Ovidiu în vederea creșterii numărului de turiști.

https://www.facebook.com/primariaovidiu/videos/286637355659037/?t=11