Denumire proiect:” Reabilitare infrastructura rutiera in orasul Ovidiu, strazile Pescarilor,  Poporului si A, judetul Constanta”

Sursa de finanțare: Proiect depus spre finantare in cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

UAT orașul Ovidiu a depus cererea de finanțare  pentru proiectul ”Reabilitare infrastructură rutieră în orașul Ovidiu, străzile Pescarilor, Poporului și A, jud. Constanta” în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” . Străzile propuse pentru reabilitarea aparțin domeniului public al Orașului Ovidiu, situația actuală a străzilor propuse spre modernizare este de drum local iar lungimea total a străzilor ce fac obiectul acestei investiții este de 3 577.25 ml. Străzile Pescarilor, Poporului si A sunt străzi de tip rezidențial, care servesc atât locuințele aflate in cartierele sus menționate cât și străzile din vecinătate. Realizarea investiției include lucrări pe următoarele străzi: strada Pescarilor, strada Poporului, Strada A tronson 2, având un număr de 1.080 de beneficiari direcți. 

Valoare: 7.260.578,16 lei

Descriere:  

Prin implementarea acestui proiect se vor reabilita  strazile Pescarilor, Poporului si strada A-tronson 2,  din orasul Ovidiu cu pricipalele capacitati: Lungime strazi propuse ptr. reabilitare   = 3 577.25  ml, lăţimea părţii carosabile = 6.00 m, Imbracaminte rutiera  2 straturi asfaltice   – 9 cm  = 25 602 mp, Lungime borduri  beton = 7 512   ml. Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 27.856 mp.