Unitatea Administrativ teritorială Oraș Ovidiu, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare cu nr. 715/30.12.2022 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru POPAM, anunță...