În cadrul ședinței de consiliu local a primăriei Ovidiu, din data de 31.08.2022 , la inițiativa dlui. primar George Scupra a fost supus spre aprobare, consilierilor locali, reducerea cheltuielilor privind consumul de energie electrică cu aproximativ 50 % privind iluminatul public stradal de pe raza UAT Ovidiu, parcuri, clădirile publice ale primăriei Ovidiu. Acest demers a fost susținut în unanimitate de toți consilierii locali.
✅Astfel, începând cu data de 15 septembrie, excepție făcând șos. Natională și principalele intersecții, stâlpii de iluminat vor funcționa la jumătate din numărul total, iar ca măsură pentru instituțiile publice ( școli, grădinițe, club sportiv, centre culturale, sediile administrative ale primăriei) au fost comandați senzori de mișcare pentru grupurile sanitare și holuri.
✅,,Având în vedere previziunile de alocari bugetare, pentru sfârșitul acestui an, dar si coroborat cu faptul ca din luna septembrie cheltuielile cu iluminatul public cresc cu aproximativ 40%, ne dorim ca la nivelul primariei Ovidiu să reducem cheltuielile privind iluminatul public. Deși în urmă cu 2 ani am schimbat toate lămpile de iluminat (aproximativ 1200 buc) trecând pe tehnologia led reducând cu 35% consumul de energie, iată că prin majorările de preț din ultimele 6 luni, constatăm că valoarea facturilor a ajuns la același nivel ca acum 2 ani. De aceea ne vedem puși în situația să mai reducem din aceste cheltuieli prin diminuarea consumului cu aproximativ 50% . Sper ca cetățenii să înțeleagă acest demers care are ca principal obiectiv cuantificarea acestor economii în finalizarea principalele obiective din lista de investitii pe care ne-am propus-o pentru această toamnă.’’(primar George Scupra)