Unitatea Administrativ teritorială Oraș Ovidiu, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare cu nr. 715/30.12.2022 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru POPAM, anunță începerea activităților proiectului

„Diversificarea activităților de agrement in orașul Ovidiu” – Cod SMIS 156440. Proiectul este finanțat prin Program Operațional Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014- 2020), Obiectiv specific: Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de
muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților  costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare din economia zonei, Măsura 2.1” Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specific zonei”, Obiectivul măsurii ”Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectarea mediului”.

Obiectivul general al proiectului – vizează diversificarea activităților de agrement în orașul Ovidiu prin achiziționarea de ambarcațiuni de agrement și dotări aferente destinate turiștilor și localnicilor amatori de pescuit sportiv ca formă de turism. UAT Oraș Ovidiu își propune prin intermediul prezentului proiect, diversificarea activităților de agrement în orașul Ovidiu prin achiziționarea unor mijloace de transport de agrement pentru practicarea pescuitului sportiv și pentru plimbări de agrement pe lacul Siutghiol. Achizițiile prevăzute sunt în legătură directă cu atingerea obiectivului general al proiectului, respectiv diversificarea activităților de agrement la nivelul orașului Ovidiu.