Primaria Orasului Ovidiu organizează in data de 26.04.2023 (proba scrisa, ora 10), un concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de executie vacante, pe o perioada nedeterminata, cu durata normala a timpului de munca de 8 ore /zi si 40 de ore /saptamana, având în vedere prevederile 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Inspector, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI, ARHITECTURĂ URBANĂ – 425245 

Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI, ARHITECTURĂ URBANĂ – 508859 

–  Inspector, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT CONTABILITATE – 237096