Primăria orașului Ovidiu, organizeaza in data de 17.05.2023- proba scrisa, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție

Asistent Social, Debutant (Studii superioare), – compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara la DPAS orasul Ovidiu, 1 post pe perioadă nedeterminată, cu norma intreaga de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.