INTENITIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
“Aparthotel si spatii comerciale 2Ds+P+3E, bransamente si imprejmuire”
 initiator LIVADARIU CATALIN-MARIAN 
 ETAPA PREGATITOARE -anuntarea intentiei de elaborare PUZ – perioada 01/08/2023- 06/08/2023 (5 zile)