ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL
“Aparthotel si spatii comerciale 2Ds+P+3E, bransamente si imprejmuire”
Initiator: LIVADARIU CATALIN MARIAN
IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII
PROPUNERILOR 07/08/2023-01/09/2023 – perioada consultare
documentare (25 zile)