INTENITIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  ” REGLEMENTARI PARCELE A542/2/2 SI 542/2″ initiator SC INSTANT ICE SRL
 ETAPA PREGATITOARE -anuntarea intentiei de elaborare PUZ – perioada 09/08/2023- 14/08/2023 (5 zile)