INTENITIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ” REGLEMENTARI PARCELE A564/2/2/2 ” initiator  SC INNOVATIVE DERM SRL
 ETAPA PREGATITOARE -anuntarea intentiei de elaborare PUZ – perioada 09/08/2023- 14/08/2023 (5 zile)