INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
ELABORARE P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUCTIE RESORT TURISTIC “AGAVE”
LOCATIE:   JUD. CONSTANTA; ORAS OVIDIU,STR LACULUI NR 2, + STR LACULUI NR 22+ STR TALUZULUI NR 16-26 +STR TALUZULUI NR 28-70, LOT 1, UTR 3, nr cadstrsal 112107
FUNCTIUNE PROPUSA:      TURISM     
initiator :  S.C. IMPERIAL AGRO PALAZ SRL

ETAPA PREGATITOARE -anuntarea intentiei de elaborare PUZ – perioada 15/11/2023- 20/11/2023 (5 zile)