CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL
ELABORARE P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUCTIE RESORT TURISTIC “AGAVE”
LOCATIE:   JUD. CONSTANTA; ORAS OVIDIU,STR LACULUI NR 2, + STR LACULUI NR 22+ STR TALUZULUI NR 16-26 +STR TALUZULUI NR 28-70, LOT 1, UTR 3, nr cadstrsal 112107
FUNCTIUNE PROPUSA:      TURISM     
initiator :  S.C. IMPERIAL AGRO PALAZ SRL

Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor – 21.11.2023 – 16.12.2023 – perioada consultare documentare(25 zile)