În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se publica spre cunostinta generala Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. orașul Ovidiu, pentru anul 2024, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare Consiliului  Local al orasului Ovidiu, in sedinta ordinara din luna decembrie 2023.

Proiectul de hotarare și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul  si la sediul Primariei orasului Ovidiu din str. Sanatatii, nr.7.

Persoanele interesate  pot trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre suspus dezbaterii publice, prin posta, la sediul  Primariei orasului Ovidiu din str. Sanatatii, nr.7, Ovidiu, jud. Constanta, pe adresa de e-mail registratura_primariaovidiu@yahoo.com si/ sau  la numarul de fax 0241/255 340.

Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri  la proiectul de hotărâre privind aprobare impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. orașul Ovidiu, pentru anul 2024“.