INTENITIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
 PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – INTRODUCERE IN INTRAVILAN PARCELA  Vn 500/1, Lot 1- PENTRU CONSTRUIRE CRAMA- PRODUCTIE,                                ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATIU COMERCIAL   
– Amplasament:  Loc. Ovidiu, Jud. Constanta, Parcela Vn 500/1, Lot 1 nr cadstrsal 112162    
– initiator :  S.C. SNH GOLD IMPERIAL S.R.L
– Elaborator (Proiectant):    S.C. ED COM’96 S.R.L
 -Proiectant de specialitate: Urb/C.Arh. Rodica Ungureanu   

ETAPA PREGATITOARE -anuntarea intentiei de elaborare PUZ – perioada 18/12/2023- 22/12/2023 (5 zile)