CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL
 PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – INTRODUCERE IN INTRAVILAN PARCELA  Vn 500/1, Lot 1- PENTRU CONSTRUIRE CRAMA- PRODUCTIE,                                ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATIU COMERVCIAL
– Amplasament:  Loc. Ovidiu, Jud. Constanta, Parcela Vn 500/1, Lot 1 nr cadstrsal 112162 
– initiator :  S.C. SNH GOLD IMPERIAL S.R.L
– Elaborator (Proiectant):    S.C. ED COM’96 S.R.L
-Proiectant de specialitate: Urb/C.Arh. Rodica Ungureanu 
Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor – 23.12.2023 – 16.01.2024 – perioada consultare documentare(25 zile)