Anunt achizitie directa (cumpărare directa) servicii de întocmire a documentației tehnico economice (Studiu de Fezabilitate+ Proiect Tehnic) și servicii de asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții ” Construire capelă mortuară în orașul Ovidiu”

Anunt achizitie directa (cumpărare directa) servicii de întocmire a documentației tehnico economice (Studiu de Fezabilitate+ Proiect Tehnic) și servicii de asistența tehnică din partea  proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”...