Orașul Ovidiu este amplasat în estul județului Constanța și este un punct pe linia de conexiune dintre orașul Constanța, cel mai mare port maritim al României, și București, capitala țării.  Datorită faptului că întreaga zonă a fost locuită de-a lungul mileniilor -stratul cel mai profund de locuire fiind cel traco-get, peste care s-a suprapus cel geto-roman – cercetările arheologice au descoperit urmele unui castru roman în partea de sud a orașului Ovidiu, cele doua parcele fiind clasate monumente istorice de interes național.

În prezent aceste vestigii arheologice sunt acoperite în întregime cu pămând și vegetație spontană, conservarea, protecția și punerea în valoare a lor fiind o necesitate urgentă.

Ruinele castrului roman și ale bazilicii romane fac obiectul principal al proiectului dar lucrări conexe precum amenajări exterioare sunt propuse în scopul unei intervenții sustenabile și în scopul reintegrării sitului în peisajul cultural și turistic al României.

Fortificaţia actuală este de formă dreptunghiulară, cu latura lungă orientată pe direcţia NNV-SSE, cuprinzând la interior o suprafaţă de aproximativ 53 x 41,3 m. Dimensiunile la exterior devin 59 x 47,2 m dacă se adaugă grosimea curtinelor (la nivelul primei asize din elevaţie), iar dacă includem şi fronturile turnurilor ajungem la aproximativ 72,6 x 51,7 m.

Cele două turnuri dreptunghiulare de la est (A și B) au doar două laturi ieşite în afara incintei, latura de est fiind în prelungirea curtinei, o particularitate neîntâlnită la alte fortificaţii de acest gen. Turnurile de la vest (C și D) sunt circulare şi ies foarte mult în afara incintei.

Măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse țin de cosolidarea terenului de fundare, executarea lărgirii tălpii de fundare prin subzidiri acolo unde este cazul, consolidarea zidăriilor și conservarea și protecția tuturor elementelor constitutive.

CASTRUL ROMAN

Pentru de conservarea, reconstituirea parțială și punerea în valoare a Castrului roman se propun următoarele categorii de lucrări:

 • Decopertarea vestigiilor arheologice de mormanele de pământ și vegetație, sub stricta supraveghere arheologică;

 • Consolidarea – conservarea zidăriei originale a castrului, în conformitate cu soluția agreată prin expertiza tehnică;

 • Marcarea la nivelul terenului a vestigiilor decopertate prin cercetare arheologică;

 • Completarea zidurilor incintei și a turnurilor pentru definirea și punerea în valoare a volumetriei originare a incintei;

 • Realizarea unor sisteme de protecție și acoperire a vestigiilor, cu rol de conservare în stadiu de ruină, cu structuri metalice ușoare și învelitori din materiale moderne (policarbonat, folii din țesătură de fibră de sticlă tensionate)

 • În spațiul interior al castrului se va genera un parc amenajat din care o parte se va conforma într-un amfiteatru cu gradene din beton prefabricat finisat cu lemn de exterior, prevăzut cu o acoperire permanentă realizată cu structură ușoară metalică tridimensională conform celor descrise mai sus;

 • Dotare multimedia tip monovolum pe structură metalică ușoară, în zona centrală a amfiteatrului;

 • Prevederea instalațiilor necesare:​

 • Sistematizare verticală a terenului aferent castrului, cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale și sistem de evacuare ape meteorice către rețeaua de canalizare;

BAZILICA

 • Decopertarea vestigiilor arheologice de mormanele de pământ și vegetație, sub stricta supraveghere arheologică;

 • Consolidarea – conservarea zidăriei originale și a pardoselii Bazilicii, în conformitate cu soluția agreată prin expertiza tehnică și conform indicațiilor arheologului;

 • Sugerarea volumetriei Bazilicii, cu platformă interioară de vizionare – acoperire ușoară;

 •  Instalații aferente : electrică, iluminat de punere în valoare, paratrăznet și priză de pământ, detecție și semnalizare incendiu.

LUCRĂRI CONEXE (GRUPURI SANITARE + AMENAJĂRI EXTERIOARE)

Se propune construirea unui corp nou de clădire cu funcțiunea de grupuri sanitare pentru vizitatori și spații tehnice aferente instalațiilor din incintă, într-o manieră plastic-arhitecturală neutră care să contribuie la punerea în valoare a ansamblului. Construcția va avea dotările și instalțiile electrice, sanitare și termice în conformitate cu normele în vigoare.

Amenajări exterioare:

 • Sistematizare verticală a terenului, cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale și sistem de evacuare ape meteorice către rețeaua de canalizare;

 • alei de acces, dalaje, plantații decorative;

 • instalații electrice exterioare de iluminat architectural;

 • amenajare parcare pentru accesul turiștilor, în zona accesului în incintă, inclusiv pentru autocare;

 • realizare împrejmuire cu poartă de acces în incintă.

 • Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii / echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, cf. legislației în vigoare și altele decât cele pentru conformarea cu normele legale :