REGULAMENT
Festivalul cântecului popular „ELENA ROIZEN” este o manifestare care își propune valorificarea tezaurului folcloric din România, afirmarea și promovarea valorilor autentice, introducerea în circuitul național de noi talente, cât și prezentarea celor mai frumoase costume din diferitele zone etnofolclorice al țării.
Organizatori:
Primăria Orașului Ovidiu
Consiliul Local Ovidiu
Centrul Cultural „Elena Roizen”
Scopul festivalului:
Descoperirea și promovarea soliștilor vocali de muzică populară din întreaga țară, dar și din Republica Moldova;
Valorificarea de către tinerii interpreți a caracteristicilor zonei etnofolclorice din care aceștia provin și ale costumelor populare specifice zonei respective;
Cultivarea calităților vocale și interpretative ale concurenților;
Conservarea, valorificarea și promovarea culturii tradiționale românești autentice.
Condiții de participare:
Pot participa la concurs interpreți amatori, soliști vocali de muzică populară românească din țară și din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani cu o foarte bună cunoaștere a zonei folclorice pe care o reprezintă. 
 Preselectie:
Toti concurentii vor trimite un material video de 1 min . in care interpreteaza un fragment dintr-o melodie cu acompaniament ce va fi  jurizarat, iar primii 10 concurenti vor fi anuntati si vor participa la etapa finala  care se va desfasura in data de 28 iulie 2023  in orasul Ovidiu, jud. Constanta.
Pentru finala concursului probele  vor fi urmatoarele:
Interpretarea a două melodii specifice zonei de proveniență a concurentului, dintre care una fără acompaniament (doină, baladă, cântec doinit) și una cu acompaniament orchestral.
Stăpânirea de către concurenți a unor cunoștințe de etnologie și folclor- descrierea costumului traditional popular.
Înscrierile la concurs se fac până la data de 20 IUNIE
Sunt considerați înscriși concurenții care au depus toate actele necesare (fișa de înscriere, partiturile și copie carte de identitate) până la data de 20 IUNIE
După această dată nu se mai fac înscrieri.
Nu sunt admiși în concurs soliștii vocali profesioniști sau care sunt angajați cu carte de muncă la un ansamblu profesionist.
Juriul:
Juriul este format din personalități de seamă din domeniul cercetării și interpretării folclorului românesc (oameni de muzică, folcloriști, interpreți celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori)
Criterii de jurizare:
Calitatea vocii și a interpretării;
Autenticitatea și valoarea artistică a pieselor;
Ținuta scenică;
Frumusețea și autenticitatea costumului popular purtat de interpret;
Centralizarea rezultatelor finale obținute în urma concursului este făcută de organizator. 
Deciziile finale ale juriului sunt definitive și de necontestat.
Cheltuielile privind plata onorariilor pentru membrii juriului sunt suportate de organizator.
Desfășurarea concursului:
Festivalul se va desfășura în data de 28 IULIE 2023
Prezența la repetiții este obligatorie!
    Pentru concurenții din județul Constanța și din județele cele mai îndepărtate de orașul Ovidiu, repetițiile vor avea loc în ziua de 27 IULIE 2023 între orele la Centrul Cultural „Elena Roizen” din Ovidiu, între orele 9.00 – 16.00 ,în caz contrar concurenții putând fi descalificați.
Concurenții au obligația să respecte programul de repetiții, spectacole și alte activități care fac parte din programul Festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului.
Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de organizatori.
Ordinea intrării în concurs se stabilește de către organizatori din considerente legate de spectacol sau prin tragere la sorți și nu poate fi supusă contestării.
Cheltuielile de cazare, masă și transport pentru juriu și recitaliști vor fi suportate de organizator. Cheltuielile de cazare și masă pentru concurenți vor fi suportate de organizator. Concurenții minori pot fi însoțiți de un adult pentru care organizatorii asigură cazarea și masa. Pentru concurenții majori nu se asigură cazarea și masa însoțitorilor.
Câștigătorul Trofeului „Elena Roizen” este obligat să susțină un recital în ediția următoare a festivalului.
Premiile festivalului:
Trofeul „Elena Roizen” se va acorda celui mai bun concurent și are valoarea de 3500 LEI
Locul I –3000 LEI
Locul II – 2500 LEI
Locul III –2000 LEI
Mențiune – 1500 LEI
În cazul prezenței unor sponsori care doresc să acorde premii speciale o pot face ținând cont de recomandările juriului.
Înscrierile se fac până la data de 20 IUNIEpe bază de fișă de înscriere în format electronic (conform modelului anexat), însoțită obligatoriu de copia actului de identitate și partitură. Partitura va fi trimisă în tonalitatea corectă! Fișa de înscriere, împreună cu partitura și copia actului de identitate se vor trimite pe adresele de e-mail:
centrulculturalelenaroizen@gmail.com
    Orice relație în legătură cu festivalul se poate obține la numerul de telefon:0732065148 – Alina Moraru.