1. Comisia nr.1 denumita „Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism”, avand ca principale domenii de activitate:
 2. Agricultura,
 3. Amenajarea teritoriului si urbanism
 4. Protectie mediu si turism

formata dintr-un numar de 5 membri, si anume:

 1. Frageti Nicolae (Presedinte);
 2. Strungaru Ion;
 3. Cumpanasu Tudor – Doru (Secretar);
 4. Enache Titi;
 5. Puscasu Gheorghe;

 

 1. Comisia nr.2 denumita „Comisia de activităţi economico-financiare, învățamânt, sănătate și familie”, avand ca principale domenii de activitate:

a.Activitati economico-financiare

 1. Invatamant, sanatate si familie

formata dintr-un numar de 5 membri si anume:

 1. Calinescu Razvan – Claudiu (Presedinte);
 2. Enciu Petre;
 3. Eserghep Erdal (Secretar);
 4. Dumitru Doru;
 5. Puscasu Gheorghe;

 

  III. Comisia nr.3 denumita „Comisia de muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport ”, avand ca principale domenii de activitate:

 1. Munca si protectie sociala
 2. Protectie copii, tineret si sport

formata dintr-un numar de 5 membri si anume:

 1. Cumpanasu Tudor – Doru (Presedinte);
 2. Balanuta Mihaela (Secretar);
 3. Suliman Senur;
 4. Leonte Iulian;
 5. Antonescu Raluca – Liliana;

 

 1. Comisia nr.4 denumita „Comisia de activităţi social-culturale, culte, juridică şi de disciplină”, avand ca principale domenii de activitate:
 2. Activitati social-culturale, culte
 3. Juridica si de disciplina.

formata dintr-un numar de 5 membri si anume:

 1. Suliman Senur (Presedinte);
 2. Albina Dumitru Georgel
 3. Marin Adrian;
 4. Manole Gheorghe (Secretar);
 5. Resteanu Sebastian-Nicolae;