Declaratii de interese 2021 – Consilieri Locali

DI_2021_Manole_Gheorghe_numire_mandat_2016-2020

DI_2021_Spânu_Elena_Roxana_încetare_mandat_2020-2024

Declaratii de interese 2020 – Consilieri Locali

DI_2020_Suliman_Sesnur_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Spanu_Elena_Roxana_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Puscasu_Gheorghe_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Pindichi_Dan_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Nicolae_Silvia_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Marin_Adrian_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Leonte_Iulian_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Frangeti_Nicolae_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Eserghep_Erdal_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Enciu_Petre_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Enache_Titi_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Dumitru_Doru_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Cumpanasu_Tudor_Doru_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Cojocaru_Doina_Teodora_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Calinescu_Razvan_Claudiu_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Antonescu_Raluca_Liliana_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Albină-Dumitru_Georgel_numire_mandat_2020-2024

DI_2020_Strungaru_Ion_incetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Şoancă_Carmen_incetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Manole_Gheorghe_incetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Iancu_Dorina_incetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Frunză_Romică_încetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Doncea_Ionuţ_incetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Darie_Nelu_încetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Băltăreţu_George_incetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Bălănuţă_Mihaela_incetare_mandat_2016-2020

DI_2020_Marin Adrian_incetare

Declaratii de interese 2019 – Consilieri Locali

DI_2019_Bădoiu Robert Cristian

DI_2019_Bălănuţă Mihaela

DI_2019_Călinescu Răzvan Claudiu

DI_2019_Băltăreţu George

DI_2019_Cumpănaşu Tudor Doru

DI_2019_Darie Nelu

DI_2019_Doncea_Ionuţ

DI_2019_Frangeti Nicolae

DI_2019_Frunză Romică

DI_2019_Gheorghe Doina

DI_2019_Iancu Dorina

DI_2019_Manole Gheorghe

DI_2019_Marin Adrian

DI_2019_Pîndichi Dan

DI_2019_Şoancă Carmen

DI_2019_Strungaru Ion

DI_2019_Suliman Sesnur

Declaratii de interese 2018 – Consilieri Locali

DI_2018_Bădoiu Robert Cristian

DI_2018_Bălănuţă Mihaela

DI_2018_Băltăreţu George

DI_2018_Călinescu Răzvan Claudiu

DI_2018_Darie Nelu

DI_2018_Doncea_Ionuţ

DI_2018_Frangeti Nicolae

DI_2018_Gheorghe Doina

DI_2018_Iancu Dorina

DI_2018_Manole Gheorghe

DI_2018_Marin Adrian

DI_2018_Pîndichi Dan

DI_2018_Şoancă Carmen

DI_2018_Strungaru Ion

DI_2018_Suliman Sesnur

DI_2018_Cumpănaşu Tudor Doru