SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR OVIDIU

PRIMĂRIA OVIDIU

POLIȚIA LOCALĂ

CENTRUL CULTURAL OVIDIU

CLUB SPORTIV

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ovidiu este înființat in baza Ordonanței Guvernului nr. 84/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Local și funcționează ca instituție publică de interes local, fără personalitate juridică, sub autoritatea administrației publice locale, având ca scop exercitarea competențelor ce-i sunt date prin lege, pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea stare civilă, de evidență a persoanelor și eliberarea documentelor în sistem de “GHIȘEU UNIC”.

Activitatea serviciului se desfasoară în interesul persoanelor fizice și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în aplicarea legii.

AUDIENTE SEF BIROU 

AUDIENTE DGEP

AUDIENTE DEBAPD

PROGRAM DE LUCRU SPCLEP OVIDIU

PROGRAM STAREA CIVILA OVIDIU

AUDIENTE GENERALE

INSCRIE-TE IN AUDIENTA

BIMILENARA OVIDIUS

DOUA MII DE ANI DE LA MOARTEA POETULUI

OVIDIU LA ZI

ZIARUL ORASULUI OVIDIU