SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR OVIDIU

TAXE STAREA CIVILĂ

 • Oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare la sediul Primăriei+parcul din fața Stării Civile – 54 ron
 • Oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica și sărbători legale) la sediul Primăriei+Parcul din fața Stării Civile – 380 ron
 • Oficiere căsătorie în alt loc decât sediul Stării Civile – 1086 ron
 • Înregistrare deces – 8 ron
 • Înregistrare naștere – 8 ron
 • Eliberare duplicate certificate de stare civilă – 27 ron
 • Eliberat xerocopii de pe certificatul medical constatator al decesului  – 17 ron
 • Înregistrare mențiuni schimbare nume – 22 ron
 • Eliberare la cerere a formularului de sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale – 22 ron
 • Transcrierea la cerere a actelor de stare civilă:
 •   certificate de naștere – 21 ron
 • certificate de deces – 8 ron
 • certificate căsătorie – 27 ron
 • taxă divorț – 815 ron
 • eliberare extrase multilingve după actele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) – 32 ron

Taxele se pot achita cash sau cu cardul la Casieria Primăriei Oraș Ovidiu ori în contul RO44TREZ23121330208XXXXX