IMPOZIT PE CLĂDIRI 

DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI / TAXEI PE CLADIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE / MIXTE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE  (FORMULAR TIPIZAT)

– ACTE  NECESARE  PENTRU CLĂDIRI  REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE / MIXTE 

 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladire 
 2. Actul de dobandire al imobilului – original si copie 
 3. Planuri / schițe cadastrale – original si copie 
 4. C.I. / B.I. – original si copie 
 5. Delegație / imputernicire / procura și C.I/B.I. ale delegatului / imputernicitului 

Termen de declarare: 30 de zile de la data actului de dobandire

Pentru clădirile NEREZIDENȚIALE :

Valoarea impozabilă poate fi aflată din: 

 • raportul de evaloare întocmit în ultimii 5 ani anteriori anului de referință de un evaluator autorizat
 • procesul-verbal de recepție finală + declarație regularizare
 • actul de dobândire al imobilului 

Pentru clădirile MIXTE se solicită dupa caz, urmatoarele:

 •  Contractual de închiriere / comodat în care să fie specificată suprafața destinată desfășurării activității econimice 
 • Proces-verbal de recepție sau nota de constatare
 • Autorizația de construire și/sau desființare privind schimbarea de destinație a clădirii
 • Raportul de evaluare
 • Orice documente doveditoare. 

DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ  A BUNURILOR  IMOBILE (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA SCOATERII DIN EVIDENȚĂ / ÎNSTRĂINĂRII UNEI CLĂDIRI 

 • Declarație pentru scoaterea din evidență
 • Actul de înstrăinare – original si copie
 • Cartea de identitate – original si copie
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura în forma autentică se depune la instituție în original sau în copie legalizată

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA DEMOLARII  / DISTRUGERII UNEI CLADIRI 

 • Declarație pentru scoaterea din evidență
 • Autorizația de demolare- original si copie + proces-verbal de recepție
 • Nota de constatare a demolării – original si copie
 • C.I. / B.I. ale proprietarilor si a împuternicitului – original si copie
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentică se depune la instituție în original sau în copie legalizată

Termen de declarare: 30 de zile de la data documentului