DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA DOBÂNDIRII  MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 • Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie
 • C.I / B.I-ul proprietarului / utilizatorului – original si copie 
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie 
 • Certificat de atestare fiscală eliberat pentru întocmirea actului de transfer al dreptului de proprietate. 
 • In situația în care pentru înstrainare a fost folosit formularul tipizat “ Contractul de înstrainare dobândire a unui mijloc de transport” NU este necesar Certificatul fiscal.
 • Contract de leasing + Precesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport încheiat la semnarea contractului de leasing – copie
 • Delegație / împuternicire / procură, dupa caz 
 • C.I. / B.I. împuternicit / delegat – original si copie
 • Adeverința eliberată de Registrul Auto Român (RAR), care să ateste tipul suspensiei ( PT. MJ PESTE 12 TONE)
 • Certificat de ambarcațiune / Atestatul de bord – emis de Căpitănia Port – original și copie
 • Certificat de conformitate – original si copie

DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 • Declarația pentru scoaterea din evidentă a mijloacelor de transport
 • Actul de înstrăinare – original si copie ( 5 exemplare)
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie 
 • C.I. / B.I. vânzator / compărător și împuternicit
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura în forma autentică se depune la instituție în original sau în copie legalizată