IMPOZIT PE TEREN    

DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA DOBĂNDIRII UNUI TEREN 

 • Declaratia ficasală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul PJ
 • Certificatul de înmatriculare al societății 
 • Actul de dobândire – original si copie 
 • Planuri / schițe cadastrale
 • C.I. / B.I. a delegatului / împuternicitului – original si copie
 • Delegație / împuternicire – original si copie 
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevăzute

Termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

 

DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ  A UNUI TEREN (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA SCOATERII DIN EVIDENȚĂ / INSTRĂINĂRII  UNUI TEREN

 • Declarația pentru scoaterea din evidentă a bunurilor imobile PJ
 • Actul de înstrăinare – original si copie
 • C.I  /  B.I  mandatar – original si copie
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura în forma autentică se depune la instituție în original sau în copie legalizată

Termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii