IMPOZIT PE CLĂDIRI 

DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA DOBANDIRII UNUI TEREN 

  1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren
  2. Actul de dobandire al imobilului – original si copie 
  3. Planuri / schițe cadastrale – original si copie 
  4. C.I. / B.I. – original si copie 
  5. Delegație / împuternicire / procură și C.I/B.I. ale delegatului / împuternicitului  

Termen de declarare: 30 de zile de la data actului de dobândire

DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ  A UNUI TEREN (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA SCOATERII DIN EVIDENȚĂ / INSTRĂINĂRII  UNUI TEREN

  • Declarație pentru scoaterea din evidență a terenului
  • Actul de înstrăinare a proprietatii
  • Delegatie /imputernicire, dupa caz
  • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentică se depune la instituție în original sau în copie legalizată
  • C.I. / B.I.-ul proprietarului și al împuternicitului

Termen de declarare: 30 de zile de la data actului de instrainare