IMPOZIT PE CLĂDIRI PF 

RO87 TREZ 2312 1070 2010 1XXX

IMPOZIT CLADIRI PJ

RO37 TREZ 2312 1070 2010 2XXX

IMPOZIT PE TEREN PF

RO34 TREZ 2312 1070 2020 1XXX

IMPOZIT PE TEREN PJ

RO81 TREZ 2312 1070 2020 2XXX

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PF/PJ

RO31 TREZ 2312 1070 2020 3XXX

IMPOZIT PE MIJLOC DE TRANSPORT PF

RO09 TREZ 2312 1160 2020 1XXX

IMPOZIT PE MIJLOC DE TRANSPORT PJ

RO56 TREZ 2312 1160 2020 2XXX

IMPOZIT PE SPECTACOLE

RO46 TREZ 2312 1150 201X XXXX

TAXA ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL, AUTORIZATII DE CONSTRUIRE, ETC.

RO39 TREZ 2312 1160 250X XXXX

TAXA ORDINE PUBLICA SI PSI PF/PJ

RO87 TREZ 2312 1180 250X XXXX

PUBLICITATE SEDIU

RO34 TREZ 2312 1360 250X XXXX

TAXA VIZA PROGRAM FUNCTIONARE, NOMENCLATOR STRADAL, ADEVERINTA AGRICOLA

RO83 TREZ 2312 1340 250X XXXX

AMENZI BUGET LOCAL PF/PJ

RO87 TREZ 2312 1A35 0102 XXXX

AMENZI CIRCULATIE PF/PJ

RO10 TREZ 2312 1350 250X XXXX

TAXA SALUBRITATE, TAXA CIMITIR

RO46 TREZ 2312 1360 206X XXXX

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

RO21 TREZ 2312 1070 203X XXXX

TAXA HOTELIERA

RO87 TREZ 2312 1120 207X XXXX

CONCESIUNI, INCHIRIERI, CONTRACTE SUPERFICIE PF/PJ, CHIRII ANL

RO61 TREZ 2312 1A30 0530 XXXX